Szent Mihály arkangyalról

Szent Mihály név jelentése: a héber „mi ká él” = „ki olyan, mint az Isten?” kifejezésből ered.  Istenhez hűséges angyalok vezére, aki a gonosz elleni küzdelmet segíti a földi utat járók életében is. Aki hozzá fohászkodik, őt kéri, életét győzelemre segíti. Hatalmas kardjával, védelmez, akaratereje hatalmas, Isten iránti hűsége megingathatatlan, példaértékű.

Nevei, megszólítása: Isten Hercege, Arkangyalok vezére, Kelet ura, a Merkúr angyalainak ura, a Mennyország Seregeinek kapitánya, a Mennyország seregeinek hercege, a Mennyország alkirálya, a Római Katolikus Egyház védőszentje, Izrael védőszentje, Mennyek Seregének főparancsnoka, az Erény hercege, Isteni védelmező, a Fény Hercege, a Béke védelmezője, Vasárnap angyala, a Föld angyala, az Olajfa angyala, a Mandulafa angyala.

Szent Mihály Arkangyal földi megjelenésének története 462. május 8-tól 493-ig

Egy gazdag ember Siponto-ból, legeltette a nyáját a Gargano hegyen. Hirtelen eltűnt a legszebb bika. A hosszú és fárasztó keresése után megtalálta a barlang bejáratánál térdelve. Haragjában a lázadó állat ellen kilőtt egy nyilat, ám az nem az állatot, hanem megmagyarázhatatlan módon a gazdag ember lábát sebezte meg. Az eseményektől felzaklatva elment a püspökhöz, aki 3 nap imádságot és böjtöt rendelt el. A 3. napon a püspöknek megjelent Szent Mihály Arkangyal és azt mondta neki: “Én vagyok ‘Arcangelo Michele és mindig Isten jelenlétében élek. A barlangüreg számomra szent, az én választásom, én magam vagyok az őrzője… Ott ahol kitágul a szikla az emberek bűnei megbocsáthatók lesznek… Aki itt kér valamit, annak az imádsága meghallgattatik. Ezért menj be a barlangba és keresztény kultuszhellyé szenteld a barlangot.”

  1. A GYŐZELEM TÖRTÉNETE (492.)

A hagyomány 492-re datálja, május 8-án volt a győzelem, amikor a Longobardok Szent Mihály közbenjárásának, segítségének köszönhetően győztek.

A hagyomány szerint Siponto városát az ellenséges csapatok körül kerítették, közel voltak a megadáshoz, amikor San Lorenzo püspök kapott 3 nap békét .Hittel fordult az ÉGI VEZÉRHEZ imádsággal és jóvátétellel (penitenza).  A harmadik nap hanyatlásakor a püspöknek megjelent Szent Mihály Arkangyal, Aki előre megmondta neki a biztos győzelmet. Ez az üzenet reménnyel töltötte el az ostromlottak szívét. A védők kivonultak a városból és ravasz csatába kezdtek, amelyet, villámló fények, hangok, villámok kísérték rendkívüli intenzitással. A Sipontini-ak győzelme elsöprő volt.

  1. A SZENTELÉS TÖRTÉNETE (493)

A hagyomány szerint  493-ban, a győzelem után a püspök elhatározta, hogy követi az ÉGI Hírnök kérését és felszenteli a barlangot Szent Michele-nak, ebben I. Gelasius pápa is megerősítette (492-496), de ismét megjelent az angyal a püspöknek és hirdette, hogy Ő maga már felszentelte a Barlangot. Akkor Siponto püspöke másik 7 pugliai püspökkel együtt körmenetben a néppel és Sipontino papjaival közeledtek a szent hely felé. A menet alatt egy csoda történt: néhány sas, kiterjesztett szárnyakkal megvédték a püspököket a nap sugaraitól. A barlanghoz érve találtak már ott egy kezdetleges oltárt emelve, amit bíborpalást fedett és egy kereszt volt rajta. És találtak a sziklában egy kisgyermek lábnyomot, egy természetfeletti jelet, amit Szent Mihály Arkangyal hagyott ott. A szent püspök mérhetetlen örömmel ajánlotta fel az első szentmisét ami szeptember 29-én volt. Nem emberi kéz szentelte fel a barlangot, ezért az évszázadok során az „Égi Bazilika” nevet kapta. (Részlet: R. Webster: Mihály Arkangyal című könyvéből)

Kovács Judit angyalmédium, terapeuta

angyal, angyalterapeuta

Időpont egyeztetés személyes tanácsadásra: +36 30 91 49 648

Skype cím:kiskovacs2013

E-mail: kovacs.judit@angyalszo.hu

Viber telefonszám: +36 30 91 49 648