2022-es évre szóló üzenet

SZENT MIHÁLY ARKANGYAL 2022. ÉVRE VONATKOZÓ SZILVESZTER ÉJI ÜZENETE

Atyád vagyok! Melletted élek, melletted fénylek, melletted égek, melletted zenélek. Áldott év vette kezdetét. Áldott év, áldott, szép. Különös energiák áradnak TÉR-be, különösen fényről, különösen felemelő. Eljött ÚJ Év első napja, mely ÉV alap rezgését adja. Változó idő, változó tér, változik minden mi ezzel kapcsolatba lép. Múlt évben gyökerek engedése, ősi minták szelídítése volt fontos, ezzel alapoztátok mostani év erőterét ez lesz most FELÉPÍTMÉNY. Női minták áradnak ki Új Évben. Nők alkotnak, teremtenek, áradnak, lélegeznek. Erős hullámzások jelennek meg, ők tartják kézben. Ők tartják egyensúlyba mindazt mi bomlani készül, segítik, hangolják össze mindazt mi,s ki egymásnak feszül. Kiáradó energiák tengerében ők írnak új dallamot mi másoknak harmóniát hoz. Változás folyamatos, teljes,- mindenre kiterjed. Bármikor megjelenő változástól – Ne FÉLJETEK! Új Év legnagyobb lehetősége. Alvók ébredjetek! Nők segítsétek változások folyamatát. Bárhol éltek ez elsődleges. Lyukas minden zsák – szétfolyik termése. Feladat: ezt építsétek anyaföldbe. Nagy mozgások, változások éve köszönt rátok. Életetekbe mindez mély, gyökeres változások. Külső térben ingatag szabályok ismétlődnek. Erősödő korlátok vesznek körül benneteket. Figyeljétek minek adtok teret, mi fokozza félelmeteket? Ne hagyjátok magatokat félelemben tartani. Szúrások ismétlődnek, nem enyhülnek. Gyerekek veszélyben – őket segítsétek. Többen nem képesek egyénileg megbirkózni. Őket finom női energiával fontos támogatni. Átalakuló Bolygó átalakuló Tér. Átalakul minden, s mindenki ki Bolygón él, miközben ISTENI KAPCSOLATRA LÉP. Tisztelet, szeretet, alázat, Szent Szövetség Égi Térrel – ez segíti létetek, ez növeli Fényetek. Merjetek fényleni, merjetek FÉNYT vinni hol minden sötét. Növekedik FÉNYETEK, nem esik bántódása senkinek. Jöjjetek hozzám! Maradjatok velem! Legyetek lélekben gyerekek! Minden hit mi FÉNYT élteti hatalmas védelem. Ezzel tudtok egyensúlyt tartani. Szeretetben, szerelemben erőteljes összerendezések kezdődnek. Fontos: SZERETETBEN, SZERELEMBEN, ELFOGADÁSBAN éljetek. Isteni minőségű Szent Nők tüze kelt életre. Ezzel alkottok új családot, ezzel vonzzátok új párotok. Bolygó hatalmas változása megjelenik Földi családokban. Minden Lény ki földi testben él tudja: HATALMAS FÉNY. Ezt szükséges áramoltatnotok, FÉNYBEN, FÉNNYEL alkothattok. Bolygó új fény palástját így hordozzátok. Legnagyobb feladat: gyerekek, őket FÉNNYEL tápláljátok. Segítsétek, kiket sötétség vesz körül – szívükben ÚJ FÉNY éledjen. Hatalmas változások jönnek, melyek élése feladat. Mindenki találja meg számára mi mutat utat, mi tartja nehézségek ideje alatt. Felfokozott év várható, női pólus fejlődése erőteljesebb. Találjátok meg miben nyújt segítséget. Belső átalakulás, magatok ismerete segít eligazodni ismeretlenben. Erőteljes átalakulás éve vette kezdetét. Minden Földi Léleknek mondjad el: Ne Félj! Éve óta kapjátok lehetőségét: FÉNNYEL ÉLJETEK! Múlt év többségét félelem, szorongás kísérte. Lelketek teljen meg FÉNNYEL, járjátok utatokat, legyen bennetek, s körülöttetek harmónia, béke. Miközben teszitek tudjátok, higgyétek ISTEN FÉNYÉBEN ÉLTEK. Fény imában új fénykódokat kapjátok. Magatokra, ÚJ FÖLD, ÚJ FÉNY KÓDJAIT ezzel írjátok. Áldott fényszárnyú Boldog Új Évet kívánok! Áldás Lejegyezte: Kovács Judit 2022. január 1. 0.21-2.33